Gozdarstvo

Gozdarstvo
= Forestry
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela o gospodarski panogi, ki se ukvarja z načrtnim gojenjem in izkoriščanjem gozdov, ter dela s tega področja. Splošna dela o gozdovih najdemo pod Gozdovi.
< Uporabljeno za:
Gospodarjenje z gozdovi
Gozdarjenje
Gozdno gospodarstvo
Lesno gospodarstvo
Upravljanje z gozdovi
<< Širši izrazi:
Viri: Geografija, 2008 (Tematski leksikoni) gozdarjenje: gozdarstvo // Leksikon Sova, 2006 gozdarstvo
UDK: 63
SGC-ID = 2249064
Vpis:  24.10.2005
Zadnja sprememba:  02.07.2013
Poišči povezane bibliografske zapise