London (Velika Britanija)

London (Velika Britanija)
= London (Great Britain)
Normativni zapis - zemljepisno ime
< Uporabljeno za:
Londinium (starodavno mesto)
Londra (Velika Britanija)
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 London: Londinium
LC/NAF: London (England)
RAMEAU: Londres (GB)
UDK: 913(4)
SGC-ID = 2399848
Vpis:  28.07.2006
Zadnja sprememba:  22.11.2022
Poišči povezane bibliografske zapise