Jezikovni priročniki

Jezikovni priročniki
= Language manuals
Normativni zapis - občno ime (oblika)
Pod tem geslom najdemo splošna dela o jezikovnih priročnikih; pod tem geslom in imenom jezika najdemo tudi jezikovne priročnike za posamezne jezike, npr. Angleščina / Jezikovni priročniki.
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
UDK: 02 // 81
SGC-ID = 25896451
Vpis:  01.10.2020
Poišči povezane bibliografske zapise