Trivialna književnost

Trivialna književnost
= Popular literature
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela o lahki, umetniško manj vredni književnosti.
< Uporabljeno za:
Lahka beletristika
Lahka književnost
Lahka literatura
Lahko leposlovje
Lahko slovstvo
Množična književnost
Množična literatura
Množično leposlovje
Množično slovstvo
Popularna literatura
Potročno slovstvo
Potrošna beletristika
Potrošna književnost
Potrošna literatura
Potrošno leposlovje
Zabavna beletristika
Zabavna književnost
Zabavna literatura
Zabavno leposlovje
Zabavno slovstvo
<< Širši izrazi:
>> Ožji izrazi:
Viri: Literatura / Janko Kos, 1978 (Literarni leksikon. Študije) (trivalna literatura: lahka književnost, paraliteratura) // Literatura / Janko Kos, 1978 (Literarni leksikon. Študije) (popularna književanost)
UDK: 821
SGC-ID = 25918723
Vpis:  13.10.2020
Poišči povezane bibliografske zapise