Slovenska mladinska književnost

Slovenska mladinska književnost
= Slovenian children's literature
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo zbirke slovenskih mladinskih književnih del raznih zvrsti; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o slovenski mladinski književnosti.
< Uporabljeno za:
Slovenska mladinska beletrija
Slovenska mladinska beletristika
Slovenska mladinska literatura
Slovenska otroška beletrija
Slovenska otroška beletristika
Slovenska otroška književnost
Slovenska otroška literatura
Slovensko mladinsko leposlovje
Slovensko mladinsko slovstvo
Slovensko otroško leposlovje
Slovensko otroško slovstvo
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 25937923
Vpis:  04.11.2020
Zadnja sprememba:  24.02.2021
Poišči povezane bibliografske zapise