Avstrijski romani

Avstrijski romani
= Austrian novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Avstrijski roman
Avstrijski roman v nemščini
Avstrijski romani v nemščini
>><< Sorodni izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 25943811
Vpis:  05.11.2020
Zadnja sprememba:  10.08.2022
Poišči povezane bibliografske zapise