Angleški kriminalni romani

Angleški kriminalni romani
= English crime novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). // Kriminalni romani v angleščini na območju Anglije oz. Velike Britanije.
< Uporabljeno za:
Angleške detektivke (romani)
Angleške kriminalke (romani)
Angleški detektivski romani
Angleški policijski romani
<< Širši izrazi:
>> Ožji izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 25967363
Vpis:  18.11.2020
Zadnja sprememba:  21.04.2021
Poišči povezane bibliografske zapise