Ameriški kriminalni romani

Ameriški kriminalni romani
= American crime novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Ameriške detektivke (romani)
Ameriške kriminalke (romani)
Ameriški detektivski romani
Ameriški policijski romani
<< Širši izrazi:
>> Ožji izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 25967619
Vpis:  18.11.2020
Zadnja sprememba:  24.02.2021
Poišči povezane bibliografske zapise