Slovenska grozljiva kratka pripovedna proza

Slovenska grozljiva kratka pripovedna proza
= Slovenian horror tales
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenske grozljive kratke zgodbe
Slovenske grozljive zgodbe (kratka pripovedna proza)
Slovenske grozljivke (kratka pripovedna proza)
Slovenske srhljive kratke zgodbe
Slovenske srhljivke (kratka pripovedna proza)
UDK: 821
SGC-ID = 26122243
Vpis:  08.03.2021
Zadnja sprememba:  11.01.2022