Nemški kriminalni romani

Nemški kriminalni romani
= German crime novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Nemške detektivke (romani)
Nemške kriminalke (romani)
Nemški detektivski romani
Nemški policijski romani
<< Širši izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 26233603
Vpis:  22.10.2021
Poišči povezane bibliografske zapise