Danski kriminalni romani

Danski kriminalni romani
= Danish crime novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Danske detektivke (romani)
Danske kriminalke (romani)
Danski detektivski romani
Danski policijski romani
>> Ožji izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 26235139
Vpis:  22.10.2021
Zadnja sprememba:  04.04.2022
Poišči povezane bibliografske zapise