Ameriški mladinski romani

Ameriški mladinski romani
= American juvenile novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Ameriške mladinske zgodbe
Ameriške otroške zgodbe
Ameriške zgodbe za mladino
Ameriške zgodbe za otroke
Ameriški otroški romani
Ameriški romani za mladino
Ameriški romani za otroke
UDK: 821
SGC-ID = 26243331
Vpis:  28.10.2021
Poišči povezane bibliografske zapise