Italijanska kratka pripovedna proza v slovenščini

Italijanska kratka pripovedna proza v slovenščini
= Italian short stories (Slovenian)
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo v Italiji ustvarjena kratka prozna pripovedna dela v slovenščini, in sicer zgolj dela slovenskih priseljenskih avtorjev; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). Kratka prozna pripovedna dela pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, ki pišejo v slovenščini, najdemo pod gesli Slovenska kratka pripovedna proza / Književna dela slovenskih zamejskih avtorjev / Italija.
< Uporabljeno za:
Italijanska kratka proza v slovenščini
Italijanske kratke zgodbe v slovenščini
UDK: 821
SGC-ID = 26282499
Vpis:  02.12.2021