Slovenska kratka pripovedna proza v italijanščini

Slovenska kratka pripovedna proza v italijanščini
= Slovenian short stories (Italian)
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo v Sloveniji ustvarjena kratka prozna pripovedna dela v italijanščini, in sicer zgolj dela italijanskih priseljenskih avtorjev; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). Kratka prozna pripovedna dela pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki pišejo v italijanščini, najdemo pod gesli Italijanska kratka pripovedna proza / Književna dela avtorjev italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.
< Uporabljeno za:
Slovenska kratka proza v italijanščini
Slovenske kratke zgodbe v italijanščini
UDK: 821
SGC-ID = 26320131
Vpis:  28.12.2021