Slovenska kratka pripovedna proza v madžarščini

Slovenska kratka pripovedna proza v madžarščini
= Slovenian short stories (Hungarian)
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo v Sloveniji ustvarjena kratka prozna pripovedna dela v madžarščini, in sicer zgolj dela madžarskih priseljenskih avtorjev; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). Kratka prozna pripovedna dela pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, ki pišejo v madžarščini, najdemo pod gesli Madžarska kratka pripovedna proza / Književna dela avtorjev madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.
< Uporabljeno za:
Slovenska kratka proza v madžarščini
Slovenske kratke zgodbe v madžarščini
UDK: 821
SGC-ID = 26320387
Vpis:  28.12.2021