Ameriški fantastični romani

Ameriški fantastični romani
= American fantasy novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Ameriški fantazijski romani
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 26325251
Vpis:  07.01.2022
Poišči povezane bibliografske zapise