Angleški ljubezenski romani

Angleški ljubezenski romani
= English romance novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Angleške ljubezenske zgodbe (romani)
Angleški ljubezenski roman
Angleški romantični roman (ljubezenski roman)
Angleški romantični romani (ljubezenski romani)
<< Širši izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 26327043
Vpis:  10.01.2022
Zadnja sprememba:  10.01.2022
Poišči povezane bibliografske zapise