Slovenska fantastična kratka pripovedna proza

Slovenska fantastična kratka pripovedna proza
= Slovenian fantasy short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenska fantastična kratka proza
Slovenska fantazijska kratka pripovedna proza
Slovenska fantazijska kratka proza
Slovenske fantastične kratke zgodbe
Slovenske fantastične novele
Slovenske fantastične povesti
Slovenske fantastične zgodbe (kratka pripovedna proza)
Slovenske fantazijske kratke zgodbe
Slovenske fantazijske novele
Slovenske fantazijske povesti
Slovenske fantazijske zgodbe (kratka pripovedna proza)
UDK: 821
SGC-ID = 26333443
Vpis:  10.01.2022