Slovenska kmečka kratka pripovedna proza

Slovenska kmečka kratka pripovedna proza
= Slovenian rural short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenske kmečke črtice
Slovenske kmečke kratke zgodbe
Slovenske kmečke novele
Slovenske kmečke povesti
Slovenske kmečke zgodbe (kratka pripovedna proza)
UDK: 821
SGC-ID = 26336259
Vpis:  12.01.2022