Slovenski vojni romani

Slovenski vojni romani
= Slovenian war novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
<< Širši izrazi:
UDK: 821 // 93/94
SGC-ID = 26362627
Vpis:  11.02.2022
Zadnja sprememba:  14.02.2022
Poišči povezane bibliografske zapise