Slovenski mladinski romani

Slovenski mladinski romani
= Slovenian juvenile novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenske mladinske zgodbe
Slovenske otroške zgodbe
Slovenske zgodbe za mladino
Slovenske zgodbe za otroke
Slovenski otroški romani
Slovenski romani za mladino
Slovenski romani za otroke
UDK: 821
SGC-ID = 26565891
Vpis:  25.05.2022
Zadnja sprememba:  05.09.2022
Poišči povezane bibliografske zapise