Osnovnošolsko učenje in poučevanje

Osnovnošolsko učenje in poučevanje
= Study and teaching (Elementary)
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom in osnovnošolskim predmetom v obliki občnega imena najdemo dela o metodah učenja in poučevanja posameznega osnovnošolskega predmeta, npr. Slovenščina / Osnovnošolsko učenje in poučevanje.
< Uporabljeno za:
Osnovnošolsko poučevanje
Osnovnošolsko učenje
Poučevanje (osnovno)
Učenje (osnovno)
Učenje in poučevanje (osnovno)
<< Širši izrazi:
UDK: 37
SGC-ID = 2776680
Vpis:  20.10.2010
Zadnja sprememba:  18.10.2013
Poišči povezane bibliografske zapise