Slovenska kratka pripovedna proza

Slovenska kratka pripovedna proza
= Slovenian short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenska kratka proza
UDK: 821
SGC-ID = 3306600
Vpis:  09.03.2016
Zadnja sprememba:  15.03.2021
Poišči povezane bibliografske zapise