Slovenski haikuji

Slovenski haikuji
= Slovenian haikus
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenski haiku
<< Širši izrazi:
UDK: 821
SGC-ID = 3309160
Vpis:  15.03.2016
Zadnja sprememba:  19.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise