Slovenski pisemski romani

Slovenski pisemski romani
= Slovenian epistolary novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenski epistolarni romani
Slovenski pisemski roman
Slovenski roman v pismih
Slovenski romani v pismih
UDK: 821
SGC-ID = 3354728
Vpis:  12.05.2016
Poišči povezane bibliografske zapise