Južnoslovanska kratka pripovedna proza

Južnoslovanska kratka pripovedna proza
= Southern Slavic short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo zbirke kratke pripovedne proze v raznih južnoslovanskih jezikih; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o južnoslovanski kratki pripovedni prozi (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Južnoslovanska kratka proza
UDK: 821
SGC-ID = 3373928
Vpis:  20.05.2016