Esejisti

Esejisti
= Essayists
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o esejistih ne glede na spol ter dela o esejistih moškega spola. Dela, ki govorijo izključno o esejistkah, najdemo pod Esejistke.
< Uporabljeno za:
Pisci esejev
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
>> Ožji izrazi:
Viri: Slovar slovenskega knjižnega jezika esejist
LCSH: Essayists
UDK: 316 // 821
SGC-ID = 3490920
Vpis:  08.12.2016
Zadnja sprememba:  17.11.2020