Ruska kratka pripovedna proza

Ruska kratka pripovedna proza
= Russian short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Ruska kratka proza
UDK: 821
SGC-ID = 5390696
Vpis:  23.06.2016
Poišči povezane bibliografske zapise