Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje
= Elementary education
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Osnovno izobraževanje
Osnovno šolstvo
Osnovnošolski pouk
<< Širši izrazi:
Viri: Zbirka kratic in okrajšav s področja vzgoje in izobraževanja: http://portal.sio.si/no_cache/sio/terminologija/kratice_in_okrajsave_snbsppodrocjanbspizobrazevanja/ primary education (osnovnošolski pouk) // Evroterm: https://evroterm.vlada.si/ primary education = osnovnošolsko izobraževanje
Sears: Elementary education
UDK: 37
SGC-ID = 615528
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  26.09.2002
Zadnja sprememba:  26.01.2021
Poišči povezane bibliografske zapise