Ilustrirane mladinske knjige

Ilustrirane mladinske knjige
= Illustrated children's books
Normativni zapis - občno ime (oblika)
< Uporabljeno za:
Ilustrirane knjige za mladino
Ilustrirane knjige za otroke
Ilustrirane knjige za otroke in mladino
Mladinske ilustrirane knjige
Otroške ilustrirane knjige
UDK: 02
SGC-ID = 6902632
Vpis:  16.10.2014
Zadnja sprememba:  31.03.2020
Poišči povezane bibliografske zapise