Socialna pedagogika

Socialna pedagogika
= Social pedagogy
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Družbena pedagogika
<< Širši izrazi:
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 socialna pedagogika
UDK: 37
SGC-ID = 7356520
Vpis:  13.12.2013
Poišči povezane bibliografske zapise