Literarne vrste in zvrsti

Literarne vrste in zvrsti
= Literary genres and modes
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo teoretična dela, ki hkrati obravnavajo literarne vrste in zvrsti.
< Uporabljeno za:
Književne nadvrste in nadzvrsti
Književne vrste in zvrsti
Literarne nadvrste in nadzvrsti
<< Širši izrazi:
Viri: Literatura, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe) roman: literarna zvrst // Literatura, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe) vrsta: literarna vrsta, nadvrsta
UDK: 82
SGC-ID = 7937384
Vpis:  14.06.2013
Zadnja sprememba:  02.11.2020