Faktor vpliva za serijsko publikacijo Diseases of the Colon and Rectum za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Diseases of the Colon and Rectum
ISSN 0012-3706/1530-0358
Faktor vpliva 1.753
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2715
Gastroenterology
Uvrstitev 4/92
Četrtina 1
IFx 0.682
IFmax 1. četrtine 3.354
IFmin 1. četrtine 1.111
IFmax 2. četrtine 1.085
IFmin 2. četrtine 0.626
IFmax 3. četrtine 0.586
IFmin 3. četrtine 0.097
IFmax 4. četrtine 0.097
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=102762 Kreiran null
100 a2007cDiseases of the Colon and RectumeGermanyj1.753
200 e0012-3706
210 a1530-0358
300 c2715dGastroenterologyu4/92x0.682y1.111z3.3540113.35421.11131.08540.62650.58660.09770.09780.003