Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Colloid and Interface Science za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Journal of Colloid and Interface Science
ISSN 0021-9797/1095-7103
Faktor vpliva 1.374
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2504 2508 2502 1505
Electronic, Optical and Magnetic Materials Surfaces, Coatings and Films Biomaterials Colloid and Surface Chemistry
Uvrstitev 29/160 13/90 9/41 4/14
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.931 0.778 0.977 0.939
IFmax 1. četrtine 6.290 6.290 2.697 2.109
IFmin 1. četrtine 1.255 1.150 1.237 1.374
IFmax 2. četrtine 1.250 1.112 1.210 1.054
IFmin 2. četrtine 0.798 0.596 0.926 0.666
IFmax 3. četrtine 0.796 0.578 0.921 0.527
IFmin 3. četrtine 0.456 0.260 0.766 0.451
IFmax 4. četrtine 0.448 0.258 0.760 0.347
IFmin 4. četrtine 0.018 0.006 0.170 0.199
ID=103939 Kreiran null
100 a2007cJournal of Colloid and Interface ScienceeUnited Statesj1.374
200 e0021-9797
210 a1095-7103
300 c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu29/160x0.931y1.255z6.2900116.29021.25531.25040.79850.79660.45670.44880.018
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu13/90x0.778y1.150z6.2900116.29021.15031.11240.59650.57860.26070.25880.006
300 c2502dBiomaterialsu9/41x0.977y1.237z2.6970112.69721.23731.21040.92650.92160.76670.76080.170
300 c1505dColloid and Surface Chemistryu4/14x0.939y1.374z2.1090112.10921.37431.05440.66650.52760.45170.34780.199