Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials and Manufacturing Processes za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Materials and Manufacturing Processes
ISSN 1042-6914/1532-2475
Faktor vpliva 0.734
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2211 2500 2209
Mechanical Engineering Mechanics of Materials General Materials Science Industrial and Manufacturing Engineering
Uvrstitev 210/417 133/255 158/307 85/207
Četrtina 3 3 3 2
IFx 0.950 0.982 0.964 0.728
IFmax 1. četrtine 14.425 14.425 14.425 2.546
IFmin 1. četrtine 1.313 1.334 1.273 1.027
IFmax 2. četrtine 1.308 1.331 1.236 0.962
IFmin 2. četrtine 0.735 0.766 0.742 0.587
IFmax 3. četrtine 0.734 0.761 0.741 0.580
IFmin 3. četrtine 0.329 0.382 0.355 0.264
IFmax 4. četrtine 0.328 0.381 0.345 0.255
IFmin 4. četrtine 0.007 0.018 0.005 0.006
ID=107231 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2007cMaterials and Manufacturing ProcesseseUnited Statesj0.734
200 e1042-6914
210 a1532-2475
300 c2210dMechanical Engineeringu210/417x0.950y0.329z0.73403114.42521.31331.30840.73550.73460.32970.32880.007
300 c2211dMechanics of Materialsu133/255x0.982y0.382z0.76103114.42521.33431.33140.76650.76160.38270.38180.018
300 c2500dGeneral Materials Scienceu158/307x0.964y0.355z0.74103114.42521.27331.23640.74250.74160.35570.34580.005
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu85/207x0.728y0.587z0.9620212.54621.02730.96240.58750.58060.26470.25580.006