Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.844
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1304 1303 1606 1312
Biophysics Biochemistry Physical and Theoretical Chemistry Molecular Biology
Uvrstitev 46/98 132/288 63/134 154/289
Četrtina 2 2 2 3
IFx 0.861 0.900 0.923 0.991
IFmax 1. četrtine 4.063 7.468 3.759 10.105
IFmin 1. četrtine 1.100 1.097 1.133 1.152
IFmax 2. četrtine 1.098 1.093 1.128 1.150
IFmin 2. četrtine 0.817 0.797 0.785 0.863
IFmax 3. četrtine 0.811 0.793 0.782 0.862
IFmin 3. četrtine 0.347 0.548 0.506 0.602
IFmax 4. četrtine 0.330 0.541 0.500 0.599
IFmin 4. četrtine 0.025 0.003 0.000 0.004
ID=107680 Kreiran null
100 a2007cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.844
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1304dBiophysicsu46/98x0.861y0.817z1.0980214.06321.10031.09840.81750.81160.34770.33080.025
300 c1303dBiochemistryu132/288x0.900y0.797z1.0930217.46821.09731.09340.79750.79360.54870.54180.003
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu63/134x0.923y0.785z1.1280213.75921.13331.12840.78550.78260.50670.50080.000
300 c1312dMolecular Biologyu154/289x0.991y0.602z0.86203110.10521.15231.15040.86350.86260.60270.59980.004