Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.777
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 134/320
Četrtina 2
IFx 0.856
IFmax 1. četrtine 9.052
IFmin 1. četrtine 1.098
IFmax 2. četrtine 1.098
IFmin 2. četrtine 0.659
IFmax 3. četrtine 0.657
IFmin 3. četrtine 0.363
IFmax 4. četrtine 0.358
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=108362 Kreiran null
100 a2007cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.777
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu134/320x0.856y0.659z1.0980219.05221.09831.09840.65950.65760.36370.35880.003