Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2008

Leto 2008
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.805
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1304 1303 1312 1606
Biophysics Biochemistry Molecular Biology Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 48/100 151/301 169/303 75/142
Četrtina 2 2 3 3
IFx 0.849 0.861 0.970 0.901
IFmax 1. četrtine 3.668 7.180 9.869 4.303
IFmin 1. četrtine 1.080 1.075 1.118 1.105
IFmax 2. četrtine 1.075 1.067 1.117 1.088
IFmin 2. četrtine 0.786 0.805 0.842 0.828
IFmax 3. četrtine 0.778 0.791 0.839 0.819
IFmin 3. četrtine 0.361 0.494 0.567 0.472
IFmax 4. četrtine 0.326 0.483 0.566 0.459
IFmin 4. četrtine 0.005 0.004 0.004 0.005
ID=123940 Kreiran null
100 a2008cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.805
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1304dBiophysicsu48/100x0.849y0.786z1.0750213.66821.08031.07540.78650.77860.36170.32680.005
300 c1303dBiochemistryu151/301x0.861y0.805z1.0670217.18021.07531.06740.80550.79160.49470.48380.004
300 c1312dMolecular Biologyu169/303x0.970y0.567z0.8390319.86921.11831.11740.84250.83960.56770.56680.004
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu75/142x0.901y0.472z0.8190314.30321.10531.08840.82850.81960.47270.45980.005