Faktor vpliva za serijsko publikacijo Collegium Antropologicum za leto 2008

Leto 2008
Naslov serijske publikacije Collegium Antropologicum
ISSN 0350-6134/0353-3735/1848-9486
Faktor vpliva 0.553
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1201
Anthropology Arts and Humanities (miscellaneous)
Uvrstitev 107/166 171/236
Četrtina 3 3
IFx 0.846 0.959
IFmax 1. četrtine 2.941 2.941
IFmin 1. četrtine 1.223 1.236
IFmax 2. četrtine 1.203 1.234
IFmin 2. četrtine 0.748 0.895
IFmax 3. četrtine 0.724 0.895
IFmin 3. četrtine 0.323 0.509
IFmax 4. četrtine 0.317 0.503
IFmin 4. četrtine 0.009 0.019
ID=126674 Kreiran null
100 a2008cCollegium AntropologicumeCroatiaj0.553
200 e0350-6134
210 a0353-3735
210 a1848-9486
400 c3314dAnthropologyu107/166x0.846y0.323z0.7240312.94121.22331.20340.74850.72460.32370.31780.009
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u171/236x0.959y0.509z0.8950312.94121.23631.23440.89550.89560.50970.50380.019