Faktor vpliva za serijsko publikacijo Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering za leto 2008

Leto 2008
Naslov serijske publikacije Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
ISSN 0277-786X/1996-756X
Faktor vpliva 0.407

Uvrstitve Science Edition (SE)

2208 1706 2504 3104 2604
Electrical and Electronic Engineering Computer Science Applications Electronic, Optical and Magnetic Materials Condensed Matter Physics Applied Mathematics
Uvrstitev 374/515 314/402 129/168 295/371 293/335
Četrtina 3 4 4 4 4
IFx 1.018 1.093 0.992 0.948 1.144
IFmax 1. četrtine 11.716 7.978 7.861 7.828 8.861
IFmin 1. četrtine 1.354 1.420 1.261 1.194 1.367
IFmax 2. četrtine 1.350 1.414 1.242 1.188 1.365
IFmin 2. četrtine 0.705 0.887 0.830 0.747 1.032
IFmax 3. četrtine 0.692 0.887 0.823 0.741 1.028
IFmin 3. četrtine 0.354 0.472 0.418 0.443 0.631
IFmax 4. četrtine 0.350 0.451 0.418 0.438 0.630
IFmin 4. četrtine 0.002 0.009 0.009 0.009 0.061
ID=128376 Kreiran null
100 a2008cProceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineeringj0.407
200 e0277-786X
210 a1996-756X
300 c2208dElectrical and Electronic Engineeringu374/515x1.018y0.354z0.69203111.71621.35431.35040.70550.69260.35470.35080.002
300 c1706dComputer Science Applicationsu314/402x1.093y0.009z0.4510417.97821.42031.41440.88750.88760.47270.45180.009
300 c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu129/168x0.992y0.009z0.4180417.86121.26131.24240.83050.82360.41870.41880.009
300 c3104dCondensed Matter Physicsu295/371x0.948y0.009z0.4380417.82821.19431.18840.74750.74160.44370.43880.009
300 c2604dApplied Mathematicsu293/335x1.144y0.061z0.6300418.86121.36731.36541.03251.02860.63170.63080.061