Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2000

Leto 2000
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 1.112
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1303 1606 1304 1312
Biochemistry Physical and Theoretical Chemistry Biophysics Molecular Biology
Uvrstitev 43/239 36/128 23/76 53/206
Četrtina 1 2 2 2
IFx 0.876 1.035 0.913 1.003
IFmax 1. četrtine 9.030 5.637 3.970 8.559
IFmin 1. četrtine 0.990 1.138 1.155 1.117
IFmax 2. četrtine 0.982 1.137 1.155 1.112
IFmin 2. četrtine 0.757 0.890 0.852 0.815
IFmax 3. četrtine 0.748 0.888 0.851 0.806
IFmin 3. četrtine 0.495 0.568 0.451 0.600
IFmax 4. četrtine 0.493 0.566 0.429 0.599
IFmin 4. četrtine 0.009 0.004 0.047 0.005
ID=13358 Kreiran null
100 a2000cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj1.112
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1303dBiochemistryu43/239x0.876y0.990z9.0300119.03020.99030.98240.75750.74860.49570.49380.009
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu36/128x1.035y0.890z1.1370215.63721.13831.13740.89050.88860.56870.56680.004
300 c1304dBiophysicsu23/76x0.913y0.852z1.1550213.97021.15531.15540.85250.85160.45170.42980.047
300 c1312dMolecular Biologyu53/206x1.003y0.815z1.1120218.55921.11731.11240.81550.80660.60070.59980.005