Faktor vpliva za serijsko publikacijo Personality and Individual Differences za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Personality and Individual Differences
ISSN 0191-8869
Faktor vpliva 1.120
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3200
General Psychology
Uvrstitev 44/152
Četrtina 2
IFx 1.032
IFmax 1. četrtine 10.660
IFmin 1. četrtine 1.254
IFmax 2. četrtine 1.241
IFmin 2. četrtine 0.778
IFmax 3. četrtine 0.764
IFmin 3. četrtine 0.351
IFmax 4. četrtine 0.348
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=137958 Kreiran null
100 a2009cPersonality and Individual DifferenceseUnited Kingdomj1.120
200 e0191-8869
400 c3200dGeneral Psychologyu44/152x1.032y0.778z1.24102110.66021.25431.24140.77850.76460.35170.34880.006