Faktor vpliva za serijsko publikacijo Informatica (Slovenia) za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Informatica (Slovenia)
ISSN 0350-5596/1854-3871
Faktor vpliva 0.944
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2614 1706 1702 1712
Theoretical Computer Science Computer Science Applications Artificial Intelligence Software
Uvrstitev 62/109 201/436 77/138 187/334
Četrtina 3 2 3 3
IFx 1.291 1.106 1.341 1.333
IFmax 1. četrtine 12.975 7.376 6.149 6.844
IFmin 1. četrtine 1.452 1.478 1.835 1.759
IFmax 2. četrtine 1.381 1.463 1.832 1.746
IFmin 2. četrtine 1.048 0.887 1.063 1.082
IFmax 3. četrtine 1.036 0.886 1.040 1.072
IFmin 3. četrtine 0.723 0.444 0.539 0.608
IFmax 4. četrtine 0.716 0.443 0.530 0.603
IFmin 4. četrtine 0.010 0.005 0.014 0.019
ID=139469 Kreiran null
100 a2009cInformatica (Slovenia)eSloveniaj0.944
200 e0350-5596
210 a1854-3871
300 c2614dTheoretical Computer Scienceu62/109x1.291y0.723z1.03603112.97521.45231.38141.04851.03660.72370.71680.010
300 c1706dComputer Science Applicationsu201/436x1.106y0.887z1.4630217.37621.47831.46340.88750.88660.44470.44380.005
300 c1702dArtificial Intelligenceu77/138x1.341y0.539z1.0400316.14921.83531.83241.06351.04060.53970.53080.014
300 c1712dSoftwareu187/334x1.333y0.608z1.0720316.84421.75931.74641.08251.07260.60870.60380.019