Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.567
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 182/347
Četrtina 3
IFx 0.797
IFmax 1. četrtine 9.284
IFmin 1. četrtine 1.021
IFmax 2. četrtine 1.015
IFmin 2. četrtine 0.580
IFmax 3. četrtine 0.579
IFmin 3. četrtine 0.306
IFmax 4. četrtine 0.305
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=143694 Kreiran null
100 a2009cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.567
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu182/347x0.797y0.306z0.5790319.28421.02131.01540.58050.57960.30670.30580.001