Faktor vpliva za serijsko publikacijo Qualitative Sociology Review za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Qualitative Sociology Review
ISSN 1733-8077
Faktor vpliva 0.191
Država Poland

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3300
General Social Sciences
Uvrstitev 130/154
Četrtina 4
IFx 0.757
IFmax 1. četrtine 2.313
IFmin 1. četrtine 1.044
IFmax 2. četrtine 1.042
IFmin 2. četrtine 0.689
IFmax 3. četrtine 0.670
IFmin 3. četrtine 0.315
IFmax 4. četrtine 0.290
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=148487 Kreiran null
100 a2009cQualitative Sociology ReviewePolandj0.191
200 e1733-8077
400 c3300dGeneral Social Sciencesu130/154x0.757y0.004z0.2900412.31321.04431.04240.68950.67060.31570.29080.004