Faktor vpliva za serijsko publikacijo Neurocomputing za leto 2010

Leto 2010
Naslov serijske publikacije Neurocomputing
ISSN 0925-2312/1872-8286
Faktor vpliva 1.254
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2805 1706 1702
Cognitive Neuroscience Computer Science Applications Artificial Intelligence
Uvrstitev 23/65 138/458 67/145
Četrtina 2 2 2
IFx 1.105 1.076 1.458
IFmax 1. četrtine 4.212 4.683 13.063
IFmin 1. četrtine 1.389 1.408 1.844
IFmax 2. četrtine 1.357 1.395 1.831
IFmin 2. četrtine 1.003 0.886 1.000
IFmax 3. četrtine 1.001 0.877 0.977
IFmin 3. četrtine 0.719 0.474 0.593
IFmax 4. četrtine 0.698 0.470 0.572
IFmin 4. četrtine 0.010 0.008 0.011
ID=152636 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2010cNeurocomputingeNetherlandsj1.254
200 e0925-2312
210 a1872-8286
300 c2805dCognitive Neuroscienceu23/65x1.105y1.003z1.3570214.21221.38931.35741.00351.00160.71970.69880.010
300 c1706dComputer Science Applicationsu138/458x1.076y0.886z1.3950214.68321.40831.39540.88650.87760.47470.47080.008
300 c1702dArtificial Intelligenceu67/145x1.458y1.000z1.83102113.06321.84431.83141.00050.97760.59370.57280.011