Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2010

Leto 2010
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.574
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 185/370
Četrtina 2
IFx 0.804
IFmax 1. četrtine 10.943
IFmin 1. četrtine 1.015
IFmax 2. četrtine 0.994
IFmin 2. četrtine 0.572
IFmax 3. četrtine 0.568
IFmin 3. četrtine 0.270
IFmax 4. četrtine 0.270
IFmin 4. četrtine 0.000
ID=161920 Kreiran null
100 a2010cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.574
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu185/370x0.804y0.572z0.99402110.94321.01530.99440.57250.56860.27070.27080.000