Faktor vpliva za serijsko publikacijo Central European Journal of Medicine za leto 2010

Leto 2010
Naslov serijske publikacije Central European Journal of Medicine
ISSN 1895-1058/1644-3640
Faktor vpliva 0.240
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 359/557
Četrtina 3
IFx 0.661
IFmax 1. četrtine 11.428
IFmin 1. četrtine 0.845
IFmax 2. četrtine 0.841
IFmin 2. četrtine 0.430
IFmax 3. četrtine 0.424
IFmin 3. četrtine 0.136
IFmax 4. četrtine 0.136
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=166410 Kreiran null
100 a2010cCentral European Journal of MedicineeGermanyj0.240
200 e1895-1058
210 a1644-3640
300 c2700dGeneral Medicineu359/557x0.661y0.136z0.42403111.42820.84530.84140.43050.42460.13670.13680.001