Faktor vpliva za serijsko publikacijo Ljetopis Socijalnog Rada za leto 2010

Leto 2010
Naslov serijske publikacije Ljetopis Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412
Faktor vpliva 0.120
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3204 3304
Sociology and Political Science Developmental and Educational Psychology Education
Uvrstitev 711/770 246/252 727/777
Četrtina 4 4 4
IFx 0.939 1.038 0.877
IFmax 1. četrtine 4.983 3.032 7.540
IFmin 1. četrtine 1.271 1.298 1.148
IFmax 2. četrtine 1.268 1.291 1.148
IFmin 2. četrtine 0.786 0.922 0.734
IFmax 3. četrtine 0.786 0.918 0.733
IFmin 3. četrtine 0.409 0.582 0.398
IFmax 4. četrtine 0.406 0.571 0.398
IFmin 4. četrtine 0.002 0.014 0.004
ID=168165 Kreiran null
100 a2010cLjetopis Socijalnog RadaeCroatiaj0.120
200 e1846-5412
400 c3312dSociology and Political Scienceu711/770x0.939y0.002z0.4060414.98321.27131.26840.78650.78660.40970.40680.002
400 c3204dDevelopmental and Educational Psychologyu246/252x1.038y0.014z0.5710413.03221.29831.29140.92250.91860.58270.57180.014
400 c3304dEducationu727/777x0.877y0.004z0.3980417.54021.14831.14840.73450.73360.39870.39880.004