Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Chemical Thermodynamics za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Journal of Chemical Thermodynamics
ISSN 0021-9614/1096-3626
Faktor vpliva 1.285
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2500 1606 3107
General Materials Science Physical and Theoretical Chemistry Atomic and Molecular Physics, and Optics
Uvrstitev 103/401 26/146 42/151
Četrtina 2 1 2
IFx 1.137 1.305 1.257
IFmax 1. četrtine 48.175 48.175 19.589
IFmin 1. četrtine 1.289 1.200 1.348
IFmax 2. četrtine 1.286 1.197 1.313
IFmin 2. četrtine 0.726 0.832 0.889
IFmax 3. četrtine 0.722 0.830 0.880
IFmin 3. četrtine 0.398 0.521 0.507
IFmax 4. četrtine 0.392 0.506 0.502
IFmin 4. četrtine 0.003 0.046 0.014
ID=173862 Kreiran null
100 a2011cJournal of Chemical ThermodynamicseUnited Statesj1.285
200 e0021-9614
210 a1096-3626
300 c2500dGeneral Materials Scienceu103/401x1.137y0.726z1.28602148.17521.28931.28640.72650.72260.39870.39280.003
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu26/146x1.305y1.200z48.17501148.17521.20031.19740.83250.83060.52170.50680.046
300 c3107dAtomic and Molecular Physics, and Opticsu42/151x1.257y0.889z1.31302119.58921.34831.31340.88950.88060.50770.50280.014